Honjo

Honjo Kulturexport

Om Oss

Om Oss Honjo Kulturexport
grundades 2012 av Freedom Jabang och är idag en av ledande förening i Göteborgs kulturliv. Honjos vision för interkulturell och integration är att skapa en plattform med musiken som främja Göteborgsstads vision av en kultur stad. Det förverkligar vi genom att arrangera livekonserter & Dj, inom och utom husfestivaler, ungdomsklubbkvällar, alkoholfri klubbar för barn och ungdomar och seminarier med fokuset på musik och kultur. Honjo vill skapa förutsättningar för att Sverige och Göteborgsregion numera ska bli en arena för världsartister från Afrika, Karibien mm. Honjo som en av ledande kulturpioner ska söka sig att arbeta med Västra Götalandsregionen i egenskap av kultur producenter och föreläsare för att bemötta den snabba global kultur förändringen.

Honjos Mål

Framtid in Världen Långsiktig & Internationella Plan
Honjo har en långsiktig & internationella plan som innefattar status som internationell NGO i några Afrikanska länder som Gambia, Etopien och Nigeria. Med bakgrund i den snabba förändringsprocessen i Afrika vill Honjo införa en dialog mellan Honjo och olika afrikanska liknande föreningar med fokus på långsiktiga strategier för att stärka kulturell samverkan och utbyte mellan Sverige och Afrika. Detta innebär att Honjo ska bjuda in olika afrikanska artister till Göteborg för att del ta av Honjos utom hus - festival. Det betyder även att Honjo i sin tur vill bjuda in olika svenska artister till Afrika t. ex till Etiopien, Nigeria, och Gambia så att de får lära sig lite om den afrikanska folkmusiken, dans och att prova på att spela olika traditionella musikinstrument. Honjo använda sig av svenska musiker och ljudtekniker för att skapa en musikutbildning för afrikansk musiker och ljudtekniker. Intresset för svensk och afrikansk kultur samarbete och kontakter mellan kulturutövare i både i Sverige/Afrika har ökat och Honjo vill att Göteborg ska vara en ledande stad i att utöka sin internationalisering av kultur. Vi vill bidra till en fördjupad dialog med fokus på visioner och långsiktiga strategier för kultursamarbete mellan Sverige och Afrika och Honjo behöver Sverige och Göteborgsstad för att upp nå sitt mål.

Samarbetspartner:

  • ABF
  • Hammarkullekarnevalen
  • FreeStyla Records
  • Kulturhus Kviberg
  • Göteborgsstad
  • Kulturungdom
  • The African Way
  • Jessica Nilsson-Svalan, Norra Biskopsgården

Lära känner oss på: Facebook Video länk: Youtube

Kultur i Centrum

Kontakt:
Honjo Kulturexport

Köldgatan 11

418 32 Göteborg/ Sverige

Tel: +4673 7545 090

E-Mail: info@honjo.se

Honjos Mission:
Our Purpose is to create an intercultural and musical exchange platform for people, organizations, cultures and music. We want to contribute to global peace, human rights, democracy and equality. Honjo achieves these missions through concerts, like LIVE Performances, Festivals, Djs and Club Nights, Workshops and Seminars.

Gallery:

The African Way TAW Dj LV The African Way TAW Lankusa AKD TAW Chidima TAW COGGI