Honjo

Honjo Kulturexport

Barn & Ungdomsprojekt

Honjo Barn & Ungdomsprojekt: Vi arbetar med barn och ungdomar från olika kulturella bakgrunder och statsdelar som Angered, Frölunda, Hisingen, Hammarkullen med flera. Honjo inleder ett barn och ungdoms projekt för alla barn och ungdomar som är musik & dans intresserad. Projektet arbetar aktivt med och vilar på demokratins grunder där jämställdhet, delaktighet och inflytande är självklart. Målet att visa och uppleva integration mellan olika kulturella bakgrunder är en av de viktiga bitarna i det samhällspussel vi alla är medskapare till. För information vad god klicka på: Natrionellt Projekt

Honjo Kulturexport och Barnen i Centrums Pris

Dj Utbildning Honjo Kulturexports och Barnen i Centrums pris ska gå till en person som har jobbat hårt för att förbättra barnens situation i världen. Personen har jobbat i två år i sträck med olika barnhem. Personen satsar sina egna pengar bland annat i form av intäkter från sina spelningar som går till olika barnhem. Personen uppmuntrar också olika individer och organisationer att satsa på barnens framtid. Personens bidrag till barnhem är i form av mat, kläder och skolmaterialet som böcker, pennor med mera. Målet med Honjos Kultur Export är att förstärka kulturutbytet mellan Sverige och Afrika och Honjo tycker att personen ifråga har uppfyllt alla kriterier för detta och är en värdig vinnare till priset!

Honjo Kultur Pris

Honjo Honjos Kultur Pris går till en förening som har jobbat hårt med integration för sina medlemmar i det svenska samhället. Denna förening har arrangerat mest kulturaktiviteter för sina medlemmar och även för allmänheten. Deras syfte är att skap en mötetsplast för deras medlemmar att köra känna det svenska samhället och träffa människor från olika kulturella bakgrunder.

Kultur i Centrum

Kontakt:
Honjo Kultur Export

Köldgatan 11

418 32 Göteborg/ Sverige

Tel: +4673 7545 090

E-Mail: info@honjo.se

Honjos Mission:
Our Purpose is to create an intercultural and musical exchange platform for people, organizations, cultures and music. We want to contribute to global peace, human rights, democracy and equality. Honjo achieves these missions through concerts, like LIVE Performances, Festivals, Djs and Club Nights, Workshops and Seminars.

Gallery:

The African Way TAW Dj LV The African Way TAW Lankusa AKD TAW Chidima TAW COGGI